powrót do pierwszej strony

 

Zdjęcia archiwalne z życia mieszkańców Czyszek  przed rokiem 1945

Zdjęcia przekazywane autorowi niniejszej strony pozwalają przypomnieć życie naszych przodków.

 

 

 

 

Rok 1898 przed kościołem w Czyszkach. Od lewej ks. Norbert Sobolewski i Dionizy Sowiak

 

 

 

 

 

 

Rok 1915 Serbia Czarnogóra. Leon Krupa - dolny rząd 2 z prawej

 

 

 

 

 

Rok 1938. Rada Gminy Czyszki. Z prawej siedzą wójt gminy Krupa Leon, dziedzic,  brat Socha i Izydor. Z lewej stoi Kempa Adam sołtys Czyszek . U góry stoją od lewej Raczkowski i Sekretarz gminy Bielecki

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1939. Powódź w Czyszkach. Od lewej Józef Paryna, Antoni Bartosiewicz i Sekretarz gminy Stanisław Bielecki . W głębi Jadwiga Stabicka

 

 

 

 

 

 

Chór kościelny  Czyszek przed nową plebanią

 

 

 

 

 

Otwarcie i poświęcenie Domu Spółdzielczego w Czyszkach . Rok 1924

 

 

 

 

 

Rok 1938. W ramach dożynek w Czyszkach wystawa płodów rolnych w Domu Spółdzielczym. Od prawej na podwyższeniu stoją pierwszy Józef Bartosiewicz i trzeci Franciszek Bartosiewicz /bracia/

 

 

 

 

 

 

Kółko samokształcące dla kobiet. Od lewej: Stanisława Krupa, Stefania Kempa, NN, Jadwiga Ryglowska, Józefa Pituła, Henryka Woźna i Jadwiga Pasek

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1915. Straż Ogniowa w Czyszkach podczas Dożynek

 

 

 

 

 

Rok 1911. Sara plebania w Czyszkach

 

 

 

 

Rok 1939. Po lewej  tylna część kościoła i dzwonnica w Czyszkach. Na pierwszym planie plebanie po przebudowie i modernizacji a w głębi budynek szkoły powszechnej.

 

 

 

 

 

 

Rok 1929. Widok wnętrza kościoła w Czyszkach

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1939. Pogrzeb ks. Turka

 

 

 

 

 

13 lipiec 1941 r. Komunia Św. dzieci parafii Czyszki. Od lewej: ks. A.Aureli, biskup NN, ks. Kwaśniak. Przed biskupem klęczy Zofia Bartosiewicz

 

 

 

 

 

Rok 1920. Grono pedagogiczne szkoły powszechnej w Czyszkach. Siedzi p. Wołkówna , w środku stoi kierownik szkoły p.Niżankowska i od lewej stoi p.Palmarówna.. Soją od lewej o. Domarazek, p.Langer, p.Szajnocha i p. Kostkiewiczówna

 

 

 

 

Rok 1939. Grono pedagogiczne szkoły powszechnej w Czyszkach.  Od lewej stoją: trzecia p.Każyńska, o. Kwaśniak, p.Lecyk Antonina z d.Łamasz, p.Stanisława Łoś i p.Łepkowa

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci szkolne przed plebanią w Czyszkach. Od lewej nauczyciele  Stanisława Łoś i Kazimiera Łamasz

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1941 - 43. Zespół taneczny w Czyszkach. Od lewej stoja: Zaworska Anna, Łamasz Jan, Blicharska Czesława, Kowal Henryk, Domańska Rozalia, Blicharski Tadeusz, Łamasz Jadwiga i Zaworski Antoni.

 

 

 

 

 

Rok 1942-44.  Kawalerka z Czyszek "miasteczka". Od lewej: Tadeusz Kempa, Władysław Chwesta, Stanisław Chwasta siedzi Paryna

 

 

 

 

 

 

Członkowie organizacji "Akcja Katolicka" na tle starej plebanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele szkoły powszechnej w Czyszkach. Rok 1943

Gilewicz Michał. Łapka Maria kier. szkoły, Łamasz Kazimiera, Łoś Stanisława, Karzyńska Agnieszka, Wilk, kucają Mazurkiewicz Ada, Krajewska. W tle jedyne gniazdo bociana w Czyszkach przy którym robiono zdjęcia pamiątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Stodoła Stefanii i Michała Zarzecznych. Od lewej: Mama Stefania z córką Józią

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jan Łoś i bratem Józefem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do pierwszej strony