powrót do pierwszej strony

 

                                     Fragment indeksu alfabetycznego do ksiąg metrykalnych, urodzonych   w latach 1666-1800 w parafii Czyszki

Indeks zawiera alfabetyczny wykaz wszystkich urodzonych w parafii Czyszki w latach 1666 - 1800  bez uwzględnienia roku urodzenia. Wykonany  7 maja 1855 r.

Na stronie www. publikowane będą tylko wycinki spisu.

.

 

A                                księga  strona

 

Ancharz  Andreas                              a 14

Adamkowicz  Hedwigus                    a 17

Anna  Catharina                                 a 23

Andrea  Sebastianus                          a 24

Andrea  Ewa                                     a 25

Adamczyk  Joannes                           a 33

Auriga  Joannes                                 a 39

Auriga Joannes                                  a 41

Andrzejewicz  Agnes                         a 42

Andrzejewski  Anastasia                    a 47

August  Baldhasarus                          a 51

August  Adalbertus                            a 58

Anna  Andreas                                  a 66

Auriga Joannes                                  a 67

Auriga  Catharina                              a 85

Antonow  Andreas                            a 86

Andriuszkow  Joaanes                       a 90

Auriga  Catharina                              a 94

Andruszkiewicz  Maria                      a 107

Auriga  Maria                                    a 114

Antonow  Petrus                                a 116

Auriga  Anastasia                               a 124

Andruszko  Joannes                           a 129

Auriga Regina                                    a 150

Auriga Antonius                                 a 153

Andruszko Agnes                              a 158

Auriga  Sophia                                   a 179

Aleczas  Maria                                   a 203

 

Ab  Anno  1700

 

Audac  Joannes                                  a 225

Augustyn  Michael                              a 227

Adamowicz  Cacilia                           a 247

Antosik  Catharina                             a 253

Adamow  Agnes                                c 27

Aridrea  Regina                                  c 30

Adamowicz  Regina                           c 40

Adamow  Regina                               c 57

Adamow  Mathias                             c 58

Adam  Catharina                                c 72

Adam      Christophorus                     c 74

Adamczuk  Nicolaus                         c 89

Adamczuk  Agnes                             c 90

Adamiec  Agnes                                c 100

Adamow  Valentinus                          c 112

Antonii  Adalbertus                            c 113

 

 

 

Andrea  Christophorus                      c 117

Adamow Agnes                                 c 119

Agnetis  Casimirus                             c 120

Adamow  Regina                               c 126

Adamow Agnes                                 c 132

Adamow  Sebastianus                       c 138

Adamow Thomas                              c 143

Agnetis Regina                                  c 151

Adamowski  Antonius                       c 157

Arcypik  Jakobus                               c 175

Adam  Clara                                      c 175

 

ab Anno 1750

 

Adam Nicolaus                                  c 199

Antkow  Anastasia                             c 200

Aprykiewicz   Therepa                        c 215

Antkow  Sthepanus                            c 217

Adamow Joannes                               d 11

Anielski Joannes                                 d 12

Alleluja Catharina                               d 20

Adam  Agnes                                     d 21

Arcypikus  Mathias                            d 29

Adam  Anastasia                                d 35

Aproszkiewicz  Therepa                     e 5

Andryszczak  Ludwica                       e 6

Adamow  Josephus                            e 8

Adalberti  Helena                               e 14

Adamczuk  Stanislaus                        e 16

Adamow  Mathaus                            e 21

Adamow  Marianna                           e 30

Adam  Franciskus                              e 35

Adam  Andreas                                 e 40

Andrea  Thomas                                f 26

Alleluja  Maria                                   f 45

Andriuszkow  Andreas                      f 50

Alleluja  Maria                                   f 65

Alexandri  Maria                                f 74

Alleluja  Casimirus                             f 85

Adam  Agnes                                     f 86

Andriuszko  Catharina                       f 90

Adam  Agnes                                     g 2

Adam  Francisca                                g 7

Adam  Andreas                                 g 8

Adam  Catharina                               g 12

Adam  Jacobus                                  g 17

Adam  Blasius                                   g 20

Agatha  Adalbertus                           g 21

Adam  Paulus                                    g 25

Alleluja  Casimirus                             h 51

Andruszko  Catharina                        h 51

Alleluja  Catharina                             h 52

Alleluja  Joannes                                h 53

Alleluja  Bartholomeus                       f 54

Alexandri  Maria                                h 57

Alleluja Thomas                                 a 3

Adamowski  Floranus                        a 11

Adam  Paulus                                    g 2

Adam  Maria                                     g 12

Adam  Magdalena                             g 14

Adam  Joannes                                  g 39

Adalberti  Regina                               c 137

 

B                                           księga  strona

 

Bolączka  Stanislaus                          a 4

Biegun  Sebastianus                           a 6

Bembenek  Mathias                            a 6

Babczyński  Dorotha                          a 7

Bałuch  Anna                                     a 8

Biegun Thomas                                  a 9

Burek  Joannes                                  a 13

Boruszek  Elisabeth                           a 13

Bukler  Gasparus                               a 14

Blicharski  Catharina                         a 15

Bombała  Josephus                            a 16

Burek  Stanislaus                               a 16

Baran  Sebastianus                             a 19

Bombała  Simon                                a 23

Biegun  Catharina                              a 23

Baran  Joannes                                  a 23

Blichaeski  Adalbertus                       a 25

Bartkolomać  Regina                         a 25

Bichaudof  Simon                              a 32

Nrodziuk  Paulus                               a 33

Bontek     ?                                       a 34

Bartkow  Valentinus                          a 34

Barch  Regina                                    a 34

Bembenek  Laurentius                       a 36

Bombała  Catharina                           a 39

Bombała  Martinus                            a 39

Bleczurski  Bartholomeus                  a 42

Biega  Joannes                                  a 43

Burek  Matheus                                a 44

Bombała  Andreas                             a 45

Blacharski Catharina                          a 46

Bąk  Casimirus                                  a 46

Biega  Catharina                                a 47

Burek  Sthephanus                             a 48

Baruch  Josephus                               a 49

Bzemlicki  Joannes                             a 49

Burbała Joannes                                 a 50

Borusławski  Agnes                           a 51

Bombała  Regina                                a 52

Bolek      ?                                         a 53

Bnzek  Catharina                               a 54

Burek  Leonardus                              a 55

Bombała  Paulus                                a 56

Blacharski  Constantia                       a 57

Bubaczkowski  Sophia                      a 59

Blicharski  Bartholomeus                   a 60

Blicharski  Thomas                            a 62

Baruch  Anna                                    a 63

Bembenek  Joannes                           a 64

Broze  Andreas                                 a 66

Boruch  Vincentius                            a 67

Blicharski  Anna                               a 67

Bartkow  Regina                               a 69

 

                                        Całość indeksu alfabetycznego do ksiąg metrykalnych, urodzonych   w latach 1666-1800 w parafii Czyszki w II tomie książki

 W opracowaniu

powrót do pierwszej strony