powrót do głównej strony

Spis treści książki

"Czyszki koło Lwowa - Historia w dokumentach i wspomnieniach"

 

Spis treści

            Od autora                                                                                                      3

            Przedmowa                                                                                                    5

I  Zarys historii kresów Południowo-Wschodnich

            Z dziejów ziem Południowo-Wschodnich                                                       10

                        Prawo niemieckie                                                                              11

                        Lwów                                                                                               12

                        Początki Franciszkanów w Polsce                                                     18

                        Franciszkanie w Galicji                                                                      18

                        Kalendarium ciekawostek o mieście Lwowie                                     19

II  Czyszki koło Lwowa

            Z dziejów miejscowości                                                                                 27

            Czyszki koło Lwowa lata międzywojenne  1931-1939                                   38

                        Klimat , roślinność, świat zwierzęcy, ziemia                                        38

            Kościół w Czyszkach                                                                                    39

                        Podanie ludowe o obrazie  w wielkim ołtarzu kościoła                        49

            Dzwonnica                                                                                                    50

            Plebania                                                                                                        51

            Cmentarz parafialny                                                                                       54

            Kaplice                                                                                                         60

            Proboszczowie, kooperatorowi i święci                                                         61

                        Święci i błogosławieni związani z Czyszkami                                       65

                        Ostatni wikary z Czyszek – parafii na kresach                                    67

            Inne osobliwości kościelne związane z Czyszkami                                          70

            Szkoła im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Czyszkach                                     74

            Życie i organizacje społeczne                                                                         77

            Administracja                                                                                                81

            Zwyczaje, obyczaje i tradycje                                                                        81

            Budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze                                                    90

                        Technologia budownictwa                                                                 90

            Rolnictwo                                                                                                      97

                        Narzędzia i sprzęt rolniczy                                                                104

                        Żywność                                                                                          106

            I wojna światowa                                                                                         107

            II wojna światowa                                                                                        110

                        Armia Krajowa – Tarcza ochronna Czyszek                                     111

                        Major Dragan M. Sotirović  ps. Draża                                              113

                        Czesława Hnatówna ps. Krystyna                                                    116

            Organizacja  oddziałów Armii Krajowej                                                       123

            Wspomnienia Zdzisława Mrozka ps. Kadet                                                  125

III Wspomnienia mieszkańców                                                                                 139

            Zofia Chrąchol                                                                                             140

Kacper i Paulina Łamasz                                                                              166

Prof. dr hab. Janusz Woytoń                                                                        169

Helena Kokot                                                                                              169

Kazimierz i Antonina Łamasz                                                                        171

Stanisław i Antonina Łoś                                                                              172

Teresa Paryna                                                                                              173

Władysława Hejdysz                                                                                    176

Henryk Bronicki                                                                                           177

Adam Kempa                                                                                              178

Franciszek Kempa                                                                                       178

Stanisław Łamasz                                                                                         180

Tadeusz Zarzeczny                                                                                       180

Alojzy Trudzik                                                                                             181

Marek Bartosiewicz                                                                                     193

            Dominik i Anna Bartosiewicz                                                            193

            Jan i Regina Bartosiewicz                                                                 198

            Józef i Aniela Bartosiewicz                                                               199

            Antoni i Józefa Bartosiewicz                                                              200

            Franciszek i Czesława Bartosiewicz                                                   202

Henryk Bembnowicz                                                                                     207

Wawrzyniec Bembnowicz                                                                             207

Władysław Brum-Bronicki                                                                            208

Szczepan i Karolina Kempa                                                                          209

Józef i Michalina Ryglowscy                                                                          210

Michał i Bronisława Łamasz                                                                          212

Leon i Anna Krupa                                                                                       213

Andrzej i Michalina Lisowscy                                                                        214

Jadwiga Łamasz – Brzezińska                                                                       214

Kazimierz Łamasz                                                                                         248

Jan Łamasz                                                                                                   251

Regina Łamasz                                                                                             252

Czesław Łamasz                                                                                           254

Henryk Tas                                                                                                   255

Alojzy Krupa                                                                                                256

Adamska Krystyna                                                                                       262

IV  Fakty mało znane                                                                                               265

V   Kronika parafii Czyszeckiej 1821-1936                                                              291

      Obszerne fragmenty Kroniki parafii Czyszki k. Lwowa                                       292

      Kalendarium wydarzeń na przestrzeni XIV – XX wieku w Czyszkach                 306

VI  Galeria mieszkańców Czyszek w fotografii                                                          311

VII Wykazy mieszkańców                                                                                        325

            Sumariusz szczegółowy posiadaczy gruntowych- Czyszki 1858                     326

            Alfabetyczny wykaz małżeństw w parafii Czyszki  z lat 1708-1776                333

            Regestr spisanych dusz parafii Czyszeckiey. Wieś Czyszki 1819                    363

            Regestr spisanych dusz parafii Czyszeckiey. Wieś Czyszki 1932                    382

            Projekt nowej numeracji domów                                                                  417

VIII  Epilog                                                                                                              423

IX    Słowniki                                                                                                                     

Słownik naszych dziadków   - Bałaku Lwowskiego                                       428

Wykaz terminów łacińskich spotykanych w księgach metrykalnych                440

Imiona łacińskie w polskim znaczeniu                                                            444

X   Bibliografia                                                                                                         446     

powrót do głównej  strony