powrót do głównej strony

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych ustanowiony został w 1563 r. przez Sobór Trydencki; jego zalecenia przyjęte zostały w Polsce w 1607 r., choć ta forma zapisu występowała już nawet w XV w. Obowiązkiem proboszczów było prowadzenie ksiąg chrztów/urodzeń, ślubów i pogrzebów/zgonów. Po rozbiorach sprawy prowadzenia metryk uporządkowała administracja państw zaborczych. W Archiwum Głównym Akt Dawnych znajdują się księgi z parafii archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej i diecezji łuckiej/wileńskiej. W okresie I Rzeczypospolitej tereny te znajdowały w granicach państwa polskiego; w okresie rozbiorów archidiecezja lwowska i diecezja przemyska znalazły się pod zaborem austriackim, a diecezje: łucka i wileńska w zaborze rosyjskim. Parafie i ich kancelarie działały wówczas zgodnie z wymogami administracji państw zaborczych (wprowadzono nowy formularz wpisów w księgach). W okresie dwudziestolecia międzywojennego omawiany obszar ponownie znalazł się w granicach Polski.

 

             

Index  spisu zaślubionych /małżeństw/ w Czyszkach  z lat 1708 - 1776

 

W niniejszym spisie  występują nazwiska trudne do odczytania z uwagi na zatarcia liter, specyficzny charakter pisma i  ubytki w oryginalnym dokumencie. Z chwilą dokładnego odtworzenia lista zostanie uzupełniona  /ilość znaków zapytanie nie jest równoznaczna z ilością brakujących liter/. W nazwiskach przedstawionych mogą zaistnieć przekłamania literowe.

Indeks informuje nas że istnieją księgi małżeństw zawartych w  latach /1708, 1726, 1758, 1763 itd. / i wyszczególnia tylko nazwiska małżonków i stronę spisu gdzie się znajdują.

 

A                        1708

Antoch  Greg?ius               Maria

Allebija ?????                   Sophia Segiedynowa

Adam ???                         Anna Wierzbicka

Adamski Stanisław          Catharina Smyczak

Adamowicz Michał         Terepa Korniewiecka

Adamow Christophy       Anna Dor??ik  1758

 

                               Lit.e  1763

Adam Sebastianus          Regina Stanislaiszczyszyn

Adam Christoph??         Anna Kwaśnica

Arcypik Andreas           Helena Kołodziejka

Andrupko Adalb???      Sophia Szeremeta

Adam Franciskus          Apolonia Bernardyn

Adam Andreas              Agnes Olejniak

Adam Andreas              Catharina Bernadyn

                                                                                                         Fotokopia Indexu zaślubionych w Czyszkach w latach 1708-76 r.

B                            1708

 

Bednarz Adalbertus            Dorota Czaykowna

Blicharski Andreas             Regina Kucharska

Blicharski Simon                Hed??? Relanka

Bartosiewicz Andreas         Dorota Skopniowna

Burkowski Simon               Regina Jakuszonka

Brudzikowski Thomas        Lucia Kurz??niżyczanka

Blicharski Valentinus           Franciszka Burkowa

Bąk Josephu                      Anna Kempowa

Blicharski Johannes           Cristina ??poska

Brzoza Petrus                    Anna Tobiaszówna

Bielecki Joannes                Maria Bairszkanka

Broszko Joannes               Sophia Szurgał

Basistowicz Dominik         Anna ?ryl??kówna

Blicharski Bonawentura     Agnes Margosiowa

Błaziak Thomas                 Sophia Lisowa

Bitski Paul??                     Hedrigis Czarna

Bartosiewicz Antonius       Regina Kaliszewska

Burek Franciscus              Sophia Czembruchowa

Borkowski Antoniusz        Barbara Trubulska

Bryliński Johannes             Regina Bilska

Bołkon Andreas                Regina Lubiczewska

Burek Antoniusz                Catherina Bombała

Bojarowski Simon             Maria Orzechowska

Bronicki Casimirus            Cristina Drabińska

Burek Petrus                      Catherina Palaszkiewiczówna

Blicharski Valentinus          Magdalena Jakusiowna

Benderowicz Adalbertow  Francisca

Bombała Sebastianus        Catherina Marszałek

 

                               1726 c

Bartoszek Bonawentura    Regina Gużdzianka

Blicharski Balthazar           Sofhia Talkusiowna

Bożnowski Thomas           Regina Żelińska

Bobak Valentinus              Catherina Maz?? pka

Brzoza Petrus                    Sophia   Sosaianka

Bałzy Andreas                    Dąbrowiczowa Magdalena

Bombała Casimirus              Rozalia Pal???? /Paleczna/

Bembnowicz Adalbertus      Hedwigus  ??ek

Brzoza Cristophery              Cecylia Cieślicka

Burek P??                           Anges  Ma?dzi??ska

Bąk Josephus                      Anna Słomiana

Burek ????                         Magdalena Blicharska

Brzezuski Joannes               Sophia  Mi??sz

Blicharski Bartholomus        Franciska ??uczak

Burek Andreas Cristina       Bomba??ka

Blicharski Andreas             Calharina Prokopowa

Brzoza Simon                     Anna Siekanowska

Buzdygan  Jakobur             Sophia P??warczuk

Boczarski Jacobur              Agnes Marszałek

Balcorz /Bolcosz/Casimirus  Anna Keńdzierska

Blicharski Antonius             Antoniusa Skotnia

Budzielak Thonias               Sophia Bembnowicz

Bednarz Jones                    Anges Brzoza

Borkowski Sebastian          Magdalena Kotówna

Bułkowski Paulus               Anna  Ostrowska

Bojarski Simon                   Regina

Bimbała Casimirus              Sophia Kordela

Borkowski Thomas            Agnes Pałkowa

Bembnowicz Cristgrharg    Regina  Kruczkowska

Błaziak  Georginus              Sophia  Szymczyszyn

Banicki Thomas                  Maria ??taska

B????                                Simon

Brzoza  Tacobus                Regina Godawska

Br???ko Adalbertus  Hedwigus

Bombała Paulus                 Regina Dziadek

Burek Grednius                  Cristina Marszałek

Bartosiewicz Stanisław        ????  Łamasz

Bembenek    Jacobus          Helena ????zakowa

Brzeziński Joanes                Magdalena Pituła

Bochacz Jozephus               Dorota Misigrosz

Blicharz Antonius                Francisca Wierzbicka

Bar  Simon                         Agnes Gruszkowa

Bar  Ignatus                       Magdalena Karpowa

Brzoza Ada????tno            Maria Szywałowa

Bar Simon                          Maria Szurgotowa

Bar Andreas                       Anastasia Skotnia

Bąk Sebastianus                  Anna Idzik??na         

 

                                1758

 

Bombała Michał                Sophia Tasowa

Barowicz Lucas                Maria Kwa???cewa

Burek Ma??                      Regina Zawiesista

B???? n Dominisław          Sophia Piwowarczuk

Bernadyn Jacobus             Helena Kwaśnica

Blicharski Walentinus        Agnes Kruczkowska

Bołcun Antonius               Maria Ptasznik

Borak  Franciskus             Agnes Patyk

Bałayczuk Thomas            Maria Bednarka

Blicharski Casimirus         Regina Szymaszkiewicz

Burek Albertus                  Maria Wit?kowa

Buzdygun Joannes             Catherina Słabicka

Brzoza Blasius                   Anastasia Lipnicka

Bogacz Josephius               Anna Burczycka

Bombała Łud?winiew        Catharina Burek

Bombała Stanislaus            Sophia Szostak

Bałny Thomas                     Maria Stryczkówna  /Hryczkówna/

Bombała Antonius              Francisca  Skotnia

Bombała Stanislaw             Justina Zawiesista

 

                           1770

 

Bartosiewicz Andreas        Ewa Ryglowska

Bombała  Valentinus         Agatha Skotnia

Brzeziński Antonius          Barbara Szostak

Bombała Matheus             Catharina Berczowna

Blicharski Martinus          Regina Kwiatkowska

Barański Joannes              Catherina Szygalik

                               1776

 

Burek Mathias               Regina Zerens

Brzeziński Paulus          Magdalena Pałka

Bembnowicz Albertus  Justina Dziedzicka

Burek Franciscus          Maria Łakomska

Bombała Franciscus     Regina Łakomska

Burżyński Jgnatius       Anna Sińkiewicz

Bielewicz Joannes        Barbara Hinenburg

Burek Mathaus             Sophia Łamaszowa

Bombała Mathaus        Sophia Paryna    

Burek Sebastianus        Barbara Skotnia

Bombała Mathaus        Rosalia Klipkoska

Bombała Franciscus     Catherina Pitlarz

Blicharski Josephus      Margaretha Dudka

Bombała Bartholomey Catherina Łakomska

Burek Sebastian           Shela  ?izbicka  /?rzbicka/

Błachud Joannes          Maria Król

Bułka Andreas             Maria Weretówna

Boratyński Joseph        Anna Nowoymiejska

Benderowicz Albert     Francisca    ???????

 

C                        1708

 

Chudy Simon                 Regina Kluzicha

Ciosłowski Martimus    Regina Szpitalna

Czapliński Albertus       Ewa Zawarska

Czyka Gasparus             Anna Kałużanka

Chwasta Matheus          Hadwigus Kwaterczanka

Chwasta Jakobus           Catharina Po?lanka

Chlebkowski Thomas    Barbara Skotnia

Czałnowski Thomas      Regina Pon?lanka

Czarny Joannes              Catharina Tasowa

Chlebkowski Thomas    Regina Marszałek

Chwasta Martinus          Catharina Długa

Ciastowski Joanes          Sophia

Czarnota Andreas           Anna Taranówna

Cieśla Thomas               Catherina Kulkowa

Czaykowski Georgius    Anna Paszyńska

Chwasta Leonardus        Regina Polcowa

Chwasta Antonius          Chaterina Szczyrbowa

Chmura Sebastianus       Regina Kluzowa

Czukla Mathius              Terepa Pałkowa

 Chudy Paulus                Regina Derkacz

Czyka Franciscus           Catharina Raytarska

 

                          1726

 

Ciąg dalszy spisu w książce.

 

powrót do głównej strony