powrót do strony głównej

                                            

                                                                                  Mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                                 Mapa  katastralna środkowej części Czyszek z 1867 r.

                                Duży czerwony obiekt to kościół, po prawej to szkoła, poniżej dzwonnica a po lewej stara plebania.

 

                                                               Kilka map ze zbioru 32 kart przedstawiono w książce.