powrót do pierwszej strony

                         

                       Przydatne linki /tj. adresy stron internetowych /

 

www.ludobojstwo.pl

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/lwowskie_melodie.html               -  piosenki lwowskie

http://www.polskatimes.pl/gazetawroclawska/slowopolskie/96528,pamiec-o-kresach,id,t.html    -  artykuł w gazecie Wrocławskiej

www.Hanaczow.pl    -  strona o miejscowości Hanaczów  położonej  niedaleko Czyszek