powrót do głównej strony

 

Kalendarium wydarzeń na przestrzeni XIV - XX wieku w miejscowości Czyszki k/Lwowa

 

1350 Zostaje założone sioło pod nazwą Czeszki /później przekształcone na Czyszki/ Okres panowania króla Kazimierza III Wielkiego /1333-1370/, założyciela pierwszego  Uniwersytetu w Krakowie /Jagiellońskiego /
1364 Czyszki jako majętność należała do Dmitrowic i ofiarowane Wacławowi synowi Żegoty z Głuchowa.
11,11,1420 Oddano nowo wybudowany kościół pod wezwaniem św. Wszystkich Świętych Fundatorem jest Mikołaj    Dmitrowski Okres panowania króla Władysława Jagiełły /1386-1434/ zwycięscy w bitwie pod Grunwaldem /1410/
1437 Pierwsi ławnicy czyszeccy byli niemcami Janusz Weyge, Kloze Wonar, Mathis Haznar .Sołtysem był Michał  Soczewicz Okres panowania króla Władysława Warneńczyka /1434-1444/
1442-43 Jan Dmitrowski syn Mikołaja udowadnia królowi że Czyszki odziedziczył po ojcu .  
1456 Jerzy Strumiło z Dymoszyna chorąży lwowski syn Stanisława ochmistrza Witolda Wielkiego Księcia Litwy daruje majętność Czyszki z sołectwem, konwentowi i kościołowi św. Krzyża oo. Franciszkanom Lwowskim w zamian za dożywocie. Okres panowania króla Kazimierza Jagiellończyka / 1447-1492/
1461 Św. Jan z Dukli z innymi zakonnikami występuje z aktem  zmniejszenia ciężarów chłopom w Czyszkach  
1490 Najazd tatarów w którym spłonął pierwszy kościół drewniany wybudowany w 1420 r.  
1492 Kościół w Czyszkach po odbudowie jest już pod wezwaniem św. Leonarda i jest murowany. Odbudowany od  fundamentów  
1498 Najazd tatarski zniszczył kościół i wieś po raz kolejny brak zapisów o wcześniejszych najazdach na Czyszki
1509 Najazd na Czyszki Bogdana Mołdawskiego  
1515 Najazd na Czyszki Bogdana Mołdawskiego  
1565 Dzierżawcą Czyszek na okres 7 lat zostaje podstarosci lwowski Adam Siemuszowski  
1575 Najazd na Czyszki wojsk tureckich  
1589 Kolejny najazd turecki na Czyszki - z okolic Lwowa do niewoli trafiło około 20 tysięcy osób  
1646 Powstało w Czyszkach bractwo Św. Leonarda, które upadło z braku finansów  
1648 Czyszki doszczętnie niszczone przez tatarów i kozaków  
1655 Czyszki doszczętnie niszczone przez tatarów i kozaków  
1656 Czyszki doszczętnie niszczone przez tatarów i kozaków  
1657 Czyszki doszczętnie niszczone przez tatarów i kozaków W latach 1674-1696 panuje król Jan III Sobieski. Wcześniej jako Hetman Wielki Koronny gromi Turków w bitwach pod Chocimiem /1673/i pod Wiedniem /1683/ co było powodem ustania najazdów na ziemie polskie.
1708 Prawdopodobnie pierwszy udokumentowany spis mieszkańców Czyszek Okres panowania króla Augusta Mocnego / 1709-1733/
przed 1755  Powstaje bractwo św. Różańca  /brak dokładnej daty/  
20 IV 1755 Wizytacja w kościele biskupa Stanisława Jezierskiego  
1744 Poświęcono nowy kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja przez arcybiskupa Wacława Sierakowskiego. Kościół  odbudowany od fundamentów po raz trzeci I rozbiór Polski w 1772 r. Czyszki pod zaborem Austrii
1774 Parafia w Czyszkach liczy 3899 osób  
29 VII 1774 Spis inwentarza – były tam księgi chrztu od 1666 r. do 1764 /dziewięć ksiąg/  
1775 Majątek ruchomy kościoła oceniono na 1625 zł i 16 kw  
1784 Czyszki liczyły 1484 numery katastralne, 1526 morgów pól /914 ha/, 577 morgów lasów /340 ha/, 572 morgów łąk /337 ha/ II rozbiór Polski w 1793 r. Czyszki pod zaborem Rosji
1802 Wybudowano murowana plebanię III rozbiór Polski w 1795 r. Czyszki pod zaborem Austrii.
1819 Czyszki liczą 1651 mieszkańców i 247 domów  
1820 Najstarszy opis plebani – plebania, szopa, spichlerz, stajnia, mleczarnia, brok na siano  
1820 Oddano nową szkołę murowaną z trzema izbami  
1 V 1823 Wizyta kanonicza arcybiskupa lwowskiego Alojzego Ankiewicza  
30 XII 1825 Wybucha pożar na plebani - zniszczył dwa budynki gospodarcze, dach stajni. Pożar wybuchł o 5 rano  
1857-59 Kościół przechodzi remont  
1862-63 Odnowiono ołtarze św. Leonarda i św. Michała  
IX 1873 Na cholerę zmarło 80 osób  
do 1880 W szkole uczy organista  
od 1880 W szkole uczy jeden nauczyciel  
od 1890 W szkole uczy dwóch nauczycieli  
1890 Gmina buduje nową piętrową szkołę o 5 klasach, kancelarią i mieszkaniem dla kierownika. Szkoła istnieje do dnia dzisiejszego  
1897 Dach kościoła w Czyszkach pokryto gontem  
1901 Konwent lwowski poszerza obszar cmentarza w Czyszkach kosztem pola plebanowego  
27 XII 1903 Gmina znosi jarmark czyszecki z uwagi na brak zysków i szerzące się opilstwo  
3 VI 1906 Poświęcono sztandar straży ogniowej Kółka Rolniczego w Czyszkach  
11 X 1908 Poświęcono nowe trzy dzwony kościelne w obecności ponad 1000 osób  
1909 Dach kościoła w Czyszkach pokryto dachówką i rozebrano lepiankowe stajnie  
1909 Zarejestrowano Spółkę Oszczędności i Pożyczek "Stefczyka"  
1912 Zamontowano w kościele nowe organy  
1913 Ustawiono nowy wielki ołtarz  
1914-15 Błogosławiony o. Wincenty Katarzyniec jest księdzem w Czyszkach  
1914 Czyszki liczą 2306 mieszkańców Wybucha I wojna światowa
VIII 1914 Przez Czyszki przechodzi front I wojny światowej  
24 VI 1915 Wojska austro-węgierskie zabrały dwa największe dzwony z kościoła w Czyszkach  
1914-16 Z I wojny światowej nie wróciło 140 mężczyzn z Czyszek  
1915 W czasie 10 miesięcznej inwazji rosyjskiej szkoła jest nieczynna z polecenia władz rosyjskich  
4 XI 1918 Po północy 12 uzbrojonych żołnierzy otaczają plebanię w Czyszkach i przeprowadza rewizję w pokojach o. Karola w   poszukiwaniu broni. Mężczyzn w wieku poborowym wcielają do wojska i wywożą na front pod Lwów  
9 XII 1918 Rosjanie rabują a następnie podpalają i dewastują zabudowania dworskie. Ogółem 18 zabudowań.  Naczelnikiem Państwa jest Józef Piłsudzki /1918-1922/
9 II 1919 Objęto dekretem obowiązek powszechnego nauczania dzieci w wieku 7 – 14 lat  
1920 Analfabetów w Czyskach jest około 4% , jest 2220 dusz,  400 domów  
I i II 1920 Na grypę i tyfus brzuszny i plamisty umiera 40 osób  
III 1920 Na postoju przebywa w  drodze na front bolszewicki polski batalion 52 pułku polskich strzelców   kresowych  w sile 600 żołnierzy pod dowództwem trzech oficerów Hallerczyków  
1920-29 Gościnnie msze św. i rekolekcje w Czyszkach odprawia  św. Maksymilian Maria Kolbe   
1929 Wybudowano nową plebanię  
5 VIII 1930 na folwark w Czyszkach dokonała napadu Ukraińska Organizacja Wojskowa. Wydarzenie to przedstawil na posiedzeniu plenarnym sejmu  26.01.1931 r. poseł  Zdzisław Stroński /BBWR/  
1931 Czyszki liczą 2429 mieszkańców  
1931 Zamontowano nową ambonę w stylu barokowym  
1937 Pasterka odbywa się przy oświetleniu elektrycznym co jest wielką sensacją  
1938 Wójtem jest Krupa Leon a sołtysem Kempa Andrzej  
17 IX 1939 Kapitulacja Lwowa - Czyszki pod okupacją sowiecką Wybucha II wojna światowa .
10 X 1939-20 VII 1941 Na parafii w Czyszkach przechowywany jest obraz Matki Boskiej Pacławskiej / z XVII w./z Kalwarii Pacławskiej  
1940 Czyszki liczą około 2800 mieszkańców i 490 gospodarstw  
29 VI 1941 wiosną 1941  20 mężczyzn z Czyszek z rocznika 1917-1920 powołano do Armii Czerwonej  
1944 Tworzenie oddziałów Armii Krajowej w Czyszkach  
15 III 1944 Do Czyszek przyjeżdża konwój kilkudziesięciu furmanek z Hanaczowa z mieszkańcami i ich dobytkiem. Miejscowości zrównanej z ziemią przez bandy UPA.  W Czyszkach otrzymują schronienie  
17 III 1944 Przygotowania do pierwszego zrzutu broni na zrzutowisku „Zamek-1” w Czyszkach  
VII 1944 pluton Armii Krajowej liczy ponad 100 osób  
4 VI 1945 Rosjanie likwidują ostatnią radiostację w okręgu lwowskim znajdującą się w Czyszkach w zabudowaniach Kazimierza  Łamasza na III Wólce o 5 nad ranem  
IX 1945 I transport wysiedleńczy mieszkańców Czyszek na zachód ze stacji Sichów  
X 1945 II transport wysiedleńczy mieszkańców Czyszek na zachód ze stacji Sichów  
XI 1945 III transport wysiedleńczy mieszkańców Czyszek na zachód ze stacji Sichów  

 powrót do głównej strony