powrót do pierwszej strony

  Film    

                                                                      

Poniżej  film nagrany w  Czyszkach w październiku 2008 r..  Ze względów technicznych podzielony został na trzy części  do których dostęp poniżej:

 

                                             Film część  I    Film część  II    Film część III

 

O ile Państwo posiadacie jakiekolwiek filmy z Czyszek lub o Czyszkach  to proszę o kontakt .

 

 

Książka                                 

 

W związku z wieloma zapytaniami informuję że nie ma już możliwości zakupu książki - druk książek tak  I jak i II tomu był na przedpłaty i otrzymały je osoby które dokonały wpłat . Jest mi bardzo przykro z powodu niemożliwości posiadania moich książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Książka  o Czyszkach  wydana w lipcu   2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errata do książki

 

Otrzymałem od Państwa kilka sprostowań co do treści książki:

 

     Str.             Wiersz                  Jest                                         Powinno być

                         od góry

 

     304                5                 Golonko Tomasz                          Golonko Michał

     308                3                 Moździerz Józef                            Zarzyczni Józef

     308                3                 Moździerz  Antoni                         Zarzyczni Antoni

     379               30                Maria Hołub  Patyk                       Maria Dułek  Patyk

 

Za powstałe błędy przepraszam.  Zostały usunięte w  II wydaniu książki.

 

 

Sponsorami zakupu książek  przekazanymi do bibliotek są:               (podkreślenie - linki do katalogów bibliotek)

 

Bartosiewicz Marek          -  z Dąbrowy Górniczej  -   Biblioteka Jagiellońska w Krakowie Al. Mickiewicza 22

Łamasz Ryszard T.          -  z Walawy                   -   Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

                                                                                                 ul. Radziszewskiego 11

Puć Jan                           -  z Pęgowa                   -   Biblioteka Śląska w Katowicach  Pl. Rady Europy 1

Turkiewicz Andrzej          -  z Wrocławia               -   Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu  ul. Szewska 37        ( magazyn główny)

Eriksson Jadwiga              -  ze Szwecji                  -  Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego  ul. Szajnochy 10

Urban Maria                    -  z Lubinia                    -   Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie ul. F. Chopina 27

Łamasz Ryszard Tadeusz -  z Walawy                   -   Biblioteka P.W.I.N. Przemyśl -   3 egz.

 

Książki przekazane do bibliotek ( potwierdzenia otrzymałem ze wszystkich bibliotek oprócz  P.W.I.N. Przemyśl   będą  dostępne z chwilą opracowania i wprowadzenia ich formalnie do zbiorów bibliotecznych

 

Sponsorom bardzo dziękuję za chęć ocalenia pamięci o naszych pradziadkach z kresów i udostępnienia tej wiedzy innym osobom.

 

 

 

 

 

                                                             Spotkanie  i przekazanie książek we Wrocławiu  8 sierpnia 2009 r.

 

                                           Dziękuję Panu  Stanisławowi Skotnemu za  pomoc w udostępnieniu sali w Zespole Szkół we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ogólna dyskusja i wymiana poglądów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Rozmowa z Panią  Jadwigą Dobrowolską-Dyrcz                                        Podpisywanie książki. W ciemnych okularach Pan Andrzej Turkiewicz

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Rozmowa z czytelnikami                                                                   Podpisywanie książki Panu Zbigniewowi Brunickiemu

 

 

 

                                                             Spotkania i przekazanie książek w Walawie, Radymnie i Przemyślu  15 sierpnia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                           Pan Łamasz Zbigniew  ze Świętego                                                        Nasi gospodarze  Antonina i Kazimierz Łamasz z Walawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                     Pan Łamasz Antoni z Wyszatyc                                                 Pan Łoś Kazimierz z Rakszawy (w środku) i Kazimierz Łamasz z Walawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

             Pan Stanisław Łamasz (z lewej) i  Andrzej Trudzik z Radymna                                                Pani Stanisława Fudała z Przemyśla