powrót do pierwszej strony

Czyszki roku 2005

Czyszki co roku odwiedza wielu byłych mieszkańców jak i ich dzieci i wnuki. Należy przyznać że pamięć o miejscowości swoich przodków i ich pochodzeniu jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ilość odwiedzin na tej stronie również o tym świadczy. I niech tak to pozostanie.

 

 

Widok na Czyszki od strony Winnik. Zdj. 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Autor na przystanku autobusowym w Czyszkach. Zdj. 2005 r.

W roku 2008 przystanek już nie istniał

 

 

 

 

Widok na Czyszki od strony kościoła w kierunku Winnik  Zdj. 2005 r.

 

 

 

 

 

Kościół w Czyszkach architektonicznie nie zmieniony od chwili przebudowy w 1774 r.   Obecnie wyznania greko-katolickiego. Zdj. 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Budynek szkoły powszechnej w Czyszkach nie zmieniony architektonicznie od roku 1890 . Nadal znajduje się w nim szkoła. Zdj. 2005 r.

 

 

 

 

 

Dzwonnica kościelna w Czyszkach nie zmieniona architektonicznie od chwili budowy. Zdj. 2005 r.

 

 

 

Dzwon wykonany w 1924 r. jeden z trzech, które przed wojną wisiały w dzwonnicy.  Zdj. Czyszki  2008 r

Napis na dzwonie brzmi: "ZA PIĘĆSETLETNIE WŚRÓD NAS KRÓLOWANIE TWOJE PANIE JEZU, Z DARÓW TWOICH SKŁADAMY CI OFIARĘ. WDZIĘCZNI PARAFIANIE. CZYSZKI 1420-1924"

  Dwa dzwony w roku 1942-43 zakopał z mieszkańcami O. Augustyn Aureli. Nieznane jest miejsce ich ukrycia. 

 

 

Cmentarz w Czyszkach 2005 roku

Są to nieliczne pomniki na grobach polaków które udało mi się znaleźć na cmentarzu w Czyszkach. Miejsce pochówku polaków jest zarośnięte krzakami i drzewami a pomniki zdewastowane nie przez czas lecz przez ludzi. Nie ma najmniejszych oznak jakiejkolwiek opieki a wręcz przeciwnie występują oznaki traktowania polskiego cmentarza jak meliny pijackiej

 

Ogólny widok na cmentarz w Czyszkach. Po lewej  stronie zadrzewiona część polska. Po stronie prawej czynny cmentarz ukraiński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pomnik z nieczytelnymi napisami       Pomnik Antoniny Tas żyła 38 lat. Zmarła w 1904 r.       Pomnik Antoniego Moździerza. Prz

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

      Pomnik Anny Zarzycznej   1832-1910              Pomnik z nieczytelnymi napisami                             Pomnik Jana Króla zm. 1907 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pomnik Teresy Bednarz                   Pomnik Rozalii Moździerz. Przeżyła lat 22.     Pomnik Zofii Marszałek z d.Lecyk  r.1880 zm.1903

 

Pomnik Zofii Bartosiewicz. Przeżyła lat 78 zmarła w 1933.   Pomnik Karoliny Łoś. Przeżyła lat 32. Zm. w 1920 r

 

 

 

 

 

powrót do pierwszej strony