powrót do pierwszej strony

                                 Strona  dotyczy wykonania kwatery na cmentarzu w Czyszkach.

                                         ostatnia aktualizacja tej strony    -    28 stycznia 2013 11:13

 

 

 

W dniach 12-16 października 2008 roku  odwiedziłem Lwów celem zebrania informacji w Archiwum Historycznym Ukrainy i odwiedzeniem Czyszek.   Jechałem z zamiarem nakręcenia filmu, zrobienia zdjęć i zebraniu informacji od władz gminy Czyszki. Miałem jeszcze jeden ukryty cel -  podjęcia dalszych starań (pierwsze podejście było w 2006 roku) związanych z  możliwością uporządkowania naszego cmentarza w Czyszkach.

Podczas rozmowy z nowym wójtem Czyszek i proboszczem kościoła greko-katolickiego w Czyszkach w nad wyraz przyjaznej atmosferze uzgodniono że na cmentarzu zostanie wydzielona kwatera /rozmiary do uzgodnienia  np. 10 m x 10 m lub większa /wójt chciał nam dać całą część cmentarz gdzie znajdują się nasze groby/ gdzie będzie można zgromadzić  pomniki Czyszan, które jeszcze zostały a jest ich około 30 - 40 szt.  Krzaki i drzewka wyciąć, kwaterę na cmentarzu  ogrodzić, utwardzić. Pomniki oczyścić i  dokonać drobnych napraw.

 

 

Szanowni Państwo.

Przy Waszej bardzo wydatnej pomocy udało  się  stworzyć "Kwaterę Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach na której zgromadzone zostały ocalałe pomniki nagrobne naszych dziadów.  Ocaliliśmy od zniszczenia  100 pomników - najstarszy z 1790 r.  

W dniu  25 września 2010 r.  ponad 250 osób uczestniczyło w poświęceniu "Kwatery Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach.

Ofiarodawcami było  266 osób  i dwie organizacje - "Światowy Związek Żołnierzy AK" oddział w Trzebnicy  i "Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej"  z Wrocławia.  Za zaangażowanie  się w ocalenie od zapomnienia naszej rodzinnej kresowej ziemi  -   wszystkim serdecznie dziękuję.

Dziękuję również  ks. prałatowi Stefanowi Kołodziejowi z Sośnicy, Stanisławowi Skotnemu z Wrocławia i Ryszardowi Łamasz z Walawy  za zorganizowanie

przyjazdu osób z tych miejscowości i okolic,  na poświęcenie "Kwatery Pamięci" do Czyszek w dniu 25 września  2010.

 

23 lipca 2011 roku zostały zakończone ostatnie prace przy budowie Polskiej "Kwatery Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach. Ostatnim elementem budowy było wykonanie ogrodzenia.

 

Cel który sam sobie wyznaczyłem został osiągnięty - osiągnięty przy wydatnej Państwa pomocy. Polska "Kwatera Pamięci" w Czyszkach  jest faktem.

Teraz przekazuję Wam, osobom emocjonalnie związanych z Czyszkami i ich rodzinom,  ten skrawek "Polskiej Ziemi" na obczyźnie.

Każdy z Was ma teraz obowiązek dbać o jego stan. Podczas wizyt w Czyszkach proszę o poświęcenie 10-20 minut na usunięcie chwastów, liści i zadbanie o ogólny porządek  w miejscu pamięci o naszych przodkach  i aby włożona w to miejsce praca nie poszła na marne.

W imieniu Czyszan,  dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli pomocni przy powstaniu Polskiej "Kwatery Pamięci" .

 

.

 

Są jeszcze do wykonania prace które planuję wykonać,  które nie wpływają na ogólny wygląd kwatery a zostaną wykonane w późniejszym terminie o ile pomyślnie przeprowadzone będą rozmowy z kilkoma instytucjami.

 

 

 

                                                          23 lipca 2011 roku.  Prace przy budowie "Kwatery Pamięci" zakończone

 

 

Film  z rozmów z wójtem i proboszczem przeprowadzonych w październiku 2008 r. w Czyszkach na temat  kwatery na cmentarzu w Czyszkach   w   części filmu  3/3 .

 

 

                                                                                                            Film z Czyszek  2008                

 

 

                                                                      Co pozostało do zrobienia                   Kamień węgielny

 

 

                                        Filmy z prac nad budową "Kwatery Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach w dniach  4 - 19 lipca 2010 r.

 

 

Powstawanie kwatery - film 1 Powstawanie kwatery - film 2Powstawanie kwatery - film 3Powstawanie kwatery - film 4 Powstawanie kwatery - film 5 

                                                                                                                Powstawanie kwatery - film 6

 

                                                                                     

                                                                                            Zdjęcia z prac przy "Kwaterze Pamięci" i wykaz pomników

 

 

                                                                                           Uroczystości na cmentarzu w Czyszkach  25.09.2010 r.

 

 

                                                                                            Inne wydarzenia związane z Kwaterą

 

 

 

 

 Film na You Tube Czyszki koło Lwowa - największe polskie "Lapidarium" na Ukrainie -   kliknij na linkhttp://youtu.be/VZNTL1ARiw0

 

 

 Film Pana Macieja Wojciechowskiego z Krakowa  o "Kwaterze Pamięci" w Czyszkach  -  kliknij na link    -   http://www.youtube.com/watch?v=IVtYAXrRdzo

 Satelitarna mapa Czyszek. Przy powiększeniu widać "Kwaterę Pamięci        -   http://wikimapia.org/11282930/pl/Czyszki

 Kwatera na stronie Konsulatu RP we Lwowie                                             -   http://www.lwowkg.polemb.net/index.php?document=353

 

 

   

                                                 Osoby dzięki którym powstała "Kwatera Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Wykaz darczyńców     

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc rzeczowa

 

Turkiewicz Andrzej  z Wrocławia

Bober Edward z Dąbrowy Górniczej

Sikorski Rafał  Suchy Las k. Poznania

Oczkowski Zbigniew z Dąbrowy Górniczej

Doliński Damian z Chorzowa

Stępień Beniamin z Katowic

Klimek Arkadiusz z Dąbrowy Górniczej

 

 

 

 

                                                              Jak powstawała "Kwatera Pamięci" w Czyszkach

 

- w 2006 r. poprosiłem ks. Oresta Melnika o spowodowanie wycięcia drzew na polskim cmentarzu. (co zostało uczynione - Ukraińcy wycięli wszystkie drzewa)

-w 2008 r. kwaterę zarastały tylko chwasty i były niewykarczowane pnie drzew

- uzgodniono z proboszczem i wójtem w Czyszkach w roku 2008  wydzielenie kwatery pod polskie pomniki   ( wielkość uzależniona od naszych potrzeb)

- uzyskano pomoc i opinię  Konsulatu Generalnego  RP we Lwowie

- w przeciągu kilku 2 lat zostały opublikowane 3 artykuły w "Gazecie Wrocławskiej"  o Czyszkach i zbieraniu przeze mnie materiałów o tej miejscowości i jej mieszkańcach.

- Cmentarz w Czyszkach został wpisany przez TMKK we Wrocławiu na listę 19 nekropolii przeznaczonych do odnowienia w roku 2010 .  TMKK i TV Wrocław  

  przekazały 3 tys. zł na budowę kwatery.

- prowadzona jest nadal akcja zbierania funduszy na wykonanie kwatery

- rozmawiałem telefonicznie z Wicekonsulem  KG RP we Lwowie  informując Go o wyjeździe 3 lipca do Czyszek grupy 

    osób  które przez okres około trzech  tygodni będą pracować przy cmentarzu z prośbą o osobistą pomoc i rozmowę z  wójtem i proboszczem w Czyszkach

- rozmawiałem telefonicznie z proboszczem w Czyszkach z prośbą o znalezienie kwater dla wolontariuszy w Czyszkach w pobliżu cmentarza na okres naszego pobytu

- rozmawiałem telefonicznie z wójtem Czyszek który zapewnił mnie o pomocy z Jego strony

- poczyniono starania związane z wykonaniem planu architektonicznego kwatery

- poczyniono starania związane z  uzyskaniem 100 ark. papieru czerpalnego i druku w drukarni  historii Czyszek i wykazu ostatnich 

   mieszkańców Czyszek jako "Kamień węgielny"      (technologią która pozwoli zachować  dobrą jakość papieru i druku przez  dziesięciolecia)

- uzgodniłem z zakładem grawerskim  wykonanie tabliczek w j. polskim i ukraińskim

- wynegocjowałem dobrą cenę na preparaty do konserwacji kamienia

- Rada Gminy Czyszki  podjęła uchwałę o przydzieleniu placu o wymiarach 30m x 20 m pod "Kwaterą Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach

- ogłosiłem  nabór do grupy wolontariuszy chętnych do pracy na cmentarzu w Czyszkach

- rozmowy z TMKK we Wrocławiu w sprawie zaproponowanej pomocy zagrożeniem dla naszego wyjazdu - trzy dni przed wyjazdem nie wiemy jaką pomoc otrzymamy

- nerwowe poszukiwanie przewoźnika który zawiezie nas do Czyszek i przywiezie, bo TMKK z tego się wycofało

- pomoc TMKK skurczyła się do 3 tys. zł  co już na początku przesądziło że prace nie zostaną ukończone zgodnie z planem ( nie zostanie wykonane ogrodzenie i dokończenie utwardzenia 

      placu) 

- 3 lipca godz.  grupa wolontariuszy z Wrocławia, Świdnicy, Głogowa i Rawicza przyjeżdża do Dąbrowy Górniczej  skąd udało się załatwić przewóz.

- 3 lipca godz. 22  wreszcie wyjeżdżamy  .

- przyjazd do Czyszek w południe - spotkanie z wójtem, podstawowe uzgodnienia dotyczące usytuowania kwatery i zakwaterowanie

- 4 lipca 2010 r. o godz. 9 rano  rozpoczęcie prac nad powstaniem "Kwatery Pamięci" na cmentarzu w Czyszkach.

- 4-19 lipca ciężka praca  -  w upale 35 st. od godz. 9  do 17  - na kwaterze zgromadzonych zostało 100 pomników nagrobnych pochowanych tam Czyszan

- 19 lipca końcowe prace i kwatera gotowa  - ogólne założenia i plan wykonane  - z uwagi na duże upały odstąpiono od posadzenia krzewów jałowca,

         z braku funduszy i czasu nie wykonano ogrodzenia 

- 20 lipca godz. 4.30 jesteśmy w Dąbrowie Górniczej  skąd jeszcze daleko do domów we Wrocławiu, Głogowie, Rawiczu i Świdnicy - bardzo stęsknieni za rodzinami

- 2 sierpnia 2010 r.  Rozpocząłem rozmowy z władzami wydz. konserwacji zabytków Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie i Toruniu celem przeprowadzenia konserwacji 

       pomników w  Czyszkach w ramach praktyk studenckich. Rozmowy były obiecujące i powrót do nich nastąpi po rozpoczęciu roku akademickiego.

- 25 września 2010 r. w Czyszkach odbyło się poświęcenie "Kwatery Pamięci". Taca przeznaczona została na budowę ogrodzenia.

- 25  września 2010 r. Wójt gminy Czyszki otrzymał 800 euro zaliczki na poczet wykonania ogrodzenia "Kwatery Pamięci"

-  4- 8 lipca 2011 r. grupa 5 osób z Polski usuwa uszkodzenia po zimie , wyrywa chwasty i uzupełnia grys na obrzeżu kwatery pod ogrodzeniem.

- 23 lipca 2011 r. przyjeżdżam do Czyszek celem odebrania wykonanego ogrodzenia i uregulowania należności.  Ogrodzenie jest wykonane w całości  wg. uzgodnień - patrz zdjęcia.

                                                                                                                                            Zdjęcia z prac przy "Kwaterze pamięci" i wykaz pomników

- 23 lipca 2011 r. - Polska "Kwatera Pamięci" - Lapidarium - na cmentarzu w Czyszkach ukończona.

- 24 września 2011 r. w rocznicę poświęcenia , jest planowana msza św. i przekazanie "Kwatery Pamięci" pod ogólną opiekę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 642 Rady Gminy w Czyszkach  z dnia 25 czerwca 2010 r. dająca nam prawo  wykonania "Kwatery Pamięci" o wymiarach 30 m x 20 m  na cmentarzu w Czyszkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                              

 

 

                 Przedstawiam Państwu artykuł związany z Czyszkami, który napisałem do   

                kwartalnika "SEMPER FIDELIS"  wydawanego przez Towarzystwo Miłośników      

                Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu  .

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       powrót do pierwszej strony

 

142. Łamasz Józef z Walawy
143. Łamasz Kazimierz z Walawy
144. Łamasz Lucyna z Wrocławia
145. Łamasz Ludwika z Przemyśla
146. Łamasz Ryszard Tadeusz Z Walawy
147. Łamasz Stanisław z Sośnicy
148. Łamasz Stanisława z d. Łoś z Walawy
149. Łamasz Tomasz z Radymna
150. Łamasz Zbigniew z Radymna
151. Łoś Kazimierz z Rokszawy
152. Łoś Maria z Walawy
153. Łoś Stanisław z Trzebnicy
154. Łyko Grażyna z Wrocławia
155. Maciołek Stefania z d.Kempa z Wilczyna Leśnego
156. Maciołek Stefania z Wilczyna Leśnego
157. Maj Jadwiga z Trzebnicy
158. Makowska Ludmiła z Barlinka
159. Malinowska Danuta ze Świdnicy
160. Marcinko Mariola z Wrocławia
161. Marcinko Zbigniew
162. Maria i Michał Twardzik z Starych Boguszowic
163. Matsukawa Zofia z d. Łamasz z Kobe w Japonii
164. Maziarz Irena z Krakowa
165. Mikołajczak Ludwika z Wrocławia
166. Moździerz Helena z Trzebnicy
167. Moździerz Jan z Trzebnicy
168. Moździerz Krzysztof z Trzebnicy
169. Moździerz Michalina z Trzebnicy
170. Moździerz Stanisława z d. Szywała z Trzebnicy
171. Moździerz Michalina z Trzebnicy
172. Niżnik Franciszka z Sośnicy
173. Noga Maria z Lubina
174. Noga Teresa z Lubinia
175. Nowosiadły Anna z Sośnicy
176. Obara Elżbieta z d. Łamasz z Trzebnicy
177. Ostrowska Bogumiła
178. Owsiańska Maria z Wrocławia
179. Pałka Henryk z Sośnicy
180. Pałka Jerzy z Malczewa
181. Pałka Kempa Elżbieta
182. Panek Stanisława z Sośnicy
183. Papiernik Stanisław z Brochocimia
184. Paryna Teresa z Przemyśla
185. Pasek Bronisław z Radzinowa
186. Peschke Renata
187. Peschke Teresa i Adam z Wrocławia
188. Petri Helena z Trzebnicy z d. Kwasek
189. Petynia Helena z Sośnicy
190. Pieczonka Anna z d. Kożuszek z Wrocławia
191. Pielgrzymi do Czyszek z Sośnicy
192. Pielgrzymi do Czyszek z Wrocławia
193. Pituła Bronisława z Laskowej
194. Pituła Jolanta z Wrocławia
195. Pituła Władysław z Piotrowiczek
196. Przybyła Maria z Świętego
197. Ptasznik Maria z Sośnicy
198. Ptasznik Zbigniew z Sośnicy
199. Puć Antoni
200. Puć Jan z Pęgowa
201. Puć Krystyna z Kościana01. Puć Tadeusz
202. Puszczyk Krystyna
203. Radochońska Aneta z Walawy
204. Radochońska Zofia z Wyszatyc
205. Radochoński Wawrzyniec z Wyszatyc
206. Rel Marek z Brochocimia
207. Romańska Danuta z Chocianowa
208. Rybka Elżbieta
209. Ryglowski Zbigniew z Pęgowa
210. Sadowska Józefa z d. Pituła z Wrocławia
211. Sanocka Zofia z Sośnicy
212. Sielska Teresa z Raszowa
213. Skoczylas Danuta z Sośnicy
214. Skotni Andrzej z Sośnicy
215. Skotnia Helena z Sośnicy
216. Skotny Andrzej z Wrocławia
217. Skotny Józef
218. Skotny Stanisław z Wrocławia
219. Skrzypek Halina z Mielca
220. Słabicka Krystyna z Sośnicy
221. Słabicka Zofia z Sośnicy
222. Słabicki Bogusław z Skołoszowa
223. Słabicki Czesław z Sośnicy
224. Słabicki Jerzy z Sośnicy
225. Słabicki Józef z Sośnicy
226. Słabicki Lesław z Sośnicy
227. Sławomir Derkacz z Trzebnicy
228. Smorąg Józefa z d. Łamasz z Trzebnicy
229. Smółka Teresa z Trzebnicy
230. Soborak Jadwiga z Wrocławia
231. Sołtys Elżbieta z Oleśnicy
232. Stępień Zofia z Oleśnicy
233. Szelachowski Sławomir z Wrocławia
234. Szumigalski Władysław
235. Szuter Bolesław z Raciborza
236. Szuter Jadwiga z Raciborza
237. Szydełko Joanna
238. Szymkowiak Jadwiga z Kulowa
239. Szywala Zofia z Sośnicy
240. Szywała Jan z Świętego
241. Szywała Ludwik z Sośnicy
242. Szywała Tadeusz z Sośnicy
243. Ślęzak Helena z Sośnicy
244. Św. Zw. Żołnierzy "AK" z Trzebnicy
245. Tajchman Jolanta z Sośnicy
246. Tas Zdzisław z Gdyni
247. Tow. Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia
248. Trojnar Zofia z Sośnicy
249. Trudzik Zofia z Radymna
250. Turkiewicz Andrzej z Wrocławia
251. Urban Marta z Lubinia
252. Wilczyńska Bartosiewicz Elżbieta z Dąbrowy   Górniczej
253. Wilk Antoni
254. Wilk Jadwiga z Sośnicy
255. Wilk Maria z Sośnicy
256. Wilk Paweł z Goczałkowic-Zdrój
257. Wilk Stanisław
258. Wiśniowski Wojciech z Pęgowa
259. Wojtaś Jadwiga z Wrocławia
260. Wójcik Adam
261. Wójcik Ewa z Wrocławia
262. Wójcik Marta z Radymna
263. Zachodnia Janina z Sośnicy
264. Zalewska Stanisława z Trzebnicy
265. Zarzeczny Zbigniew z Trzebnicy
266. Zaworska Antonina z Sośnicy
267. Zaworska Maria z Sośnicy
268. Zdziarska Stanisława z Dębicy
269. Żurawiecka-Hrybacz Krystyna z Gorzowa Wielkop.
 


 

 

1. Ambroziewicz Jan z Wrocławia
2. Bareła Stanisława
3. Bartosiewicz Marek z Dąbrowy Górniczej
4. Bartosiewicz Antoni z Wrocławia
5. Bartosiewicz Janina z Pęgowa
6. Bartosiewicz Mieczysław z Wrocławia
7. Bembnowicz Anna z Wrocławia
8. Bembnowicz Wojciech z Rzeszowa
9. Bembnowicz Zygmunt z Rzeszowa
10. Bielaszka Teresa
11. Bielawska Wiesława z Wysokiej
12. Blicharska Stanisława z Walawy
13. Blicharski Jacek Zbigniew z Krakowa
14. Błaszczyszyn Janina z Walawy
15. Bobeła Stanisława z Chocianowiec
16. Bochenek Władysław
17. Bodnar Aleksander
18. Bodnar Joanna
19. Bożek Antonina z Gdyni
20. Bombała Znamiec Maria z Wrocławia
21. Bronicka Czesława z d. Krajewska z Trzebnicy
22. Bronicki Henryk z Trzebnicy
23. Brum Bronicka Derkacz Zofia z Piotrowiczek
24. Brunicki Albert z Wrocławia
25. Brunicki Zbigniew z Wrocławia
26. Brzezicka Wiktoria z Sośnicy
27. Burek Antoni z Pęgowa
28. Burek Tadeusz
29. Bury Janina z Sośnicy
30. Chwasta Antonina z d. Łoś z Walawy
31. Chwasta Eugeniusz z Sośnicy
32. Cybulska Maria
33. Czinar Maria Teresa z Wrocławia
34. Depa Adam z Sopotu
35. Dereniowska Marta z d. Dobosz z Wieciszowa
36. Derkacz Marian
37. Derkacz Monika z Piotrowiczek
38. Derkacz Zofia
39. Dudlic Jerzy z Wrocławia
40. Durbajło Franciszek II z Sośnicy
41. Durbajło Franciszek z Sośnicy
42. Durbajło Józef z Sośnicy
43. Durbajło Karol z Sośnicy
44. Durbajło Krystyna z Sośnicy
45. Durbajło Stanisław z Sośnicy
46. Durbajło Teresa z Sośnicy
47. Durbajło Zofia z Sośnicy
48. Fiałkowska Helena z d. Kot z Wrocławia
49. Fudała Janusz z Przemyśla
50. Fudała Stanisława z Przemyśla
51. Fudała Wilhelmina z Przemyśla
52. Gbiorczyk Grażyna z Rawicza
53. Gbiorczyk Małgorzata z Kobierzyc
54. Gerczak Janina z d. Konopacka z Brochocimia
55. Gierczak Halina z Sośnicy
56. Góral Zofia z Pęgowa
57. Góralska Lidia
58. Górka Małgorzata z Skrzeszowa
59. Górska Kazimiera z Obor. Śląskich
60. Granat Kazimiera
61. Grzyb Ewa z Dąbrowy Górniczej
62. Hacuś -Bartosiewicz Janina z Dusznik Zdroju
63. Hady Helena z Brochocimia
64. Hady Jadwiga z Trzebnicy
65. Hawro Beata z Przemyśla
66. Herner Anna z Prusic
67. Hołowaty Czesława z d. Łamasz z Sośnicy
68. Hołowaty Maria z Sośnicy
69. Hołub Czesława
70. Hycz Joanna z Elbląga
71. Iwaszuk Andrzej z Trzebni
72. Iwaszuk Antonina z Brochocimia
73. Iwaszuk Tadeusz z Piotrowiczek
74. Jakubowska Helena z Chocianowa
75. Jaromin Ludwika z Sośnicy
76. Jończyk Maria z Sośnicy
77. Jurkowski Stanisław z Trzebnicy
78. Kaczmarski Władysław z Sośnicy
79. Kalawska Danuta z Sośnicy
80. Kamińska Jadwiga z Wrocławia
81. Kania Jolanta z Głogowa
82. Kardela Adam z Wrocławia
83. Kardela Antonina z Brochocimia
84. Kardela Czesława z Pęgowa
85. Kardela Marian z Brochocimia
86. Kempa Adam z Trzebnicy
87. Kempa Elżbieta
88. Kempa Ewa z Trzebnicy

89. Kempa Franciszek z Trzebnicy
90. Kempa Grzegorz s. Franciszka z Trzebnicy
91. Kempa Helena i Roman z Przemyśla
92. Kempa Jan s.Szczepanaz Wrocławia
93. Kempa Jan z Kotli
94. Kempa Jan z Wrocławia
95. Kempa Jarosław z Trzebnicy
96. Kempa Wiesław
97. Kempa Wiesław z Dudzic
98. Kempa Zofia z Trzebnicy
99. Kiełb Maria z Lubinia

100. Klimek Arkadiusz z Dąbrowy Górniczej
101. Kochanowska Chudzia Maria z Wrocławia
102. Kochanowska-Bialik Antonina z Lublina
103. Kołodziej Stefan z Sośnicy
104. Koszałka Maria z Wrocławia
105. Kot Jan
106. Kot Marek z Brochocimia
107. Kotlarz Zofia z d. Kempa z Trzebnicy
108. Kotlarz Zofia z Trzebnicy
109. Koziarek Stanisława z Trzebnicy
110. Krajcarska Jadwiga z Sośnicy
111. Krempowicz Kazimierz z Sośnicy
112. Krężelewska Helena z Św. Katarzyny
113. Krochmalna Helena z d. Tas z Walawy
114. Krochmalna Maria z Walawy
115. Krogulska Zofia z Wrocławia
116. Król Andrzej z Chocianowa
117. Krupa Franciszka z Walawy
118. Krupa Rozalia z Walawy
119. Krysztoforska Małgorzata
120. Kwasek Zofia z Trzebnicy
121. Kwaśniak Maria z Sośnicy
122. Kwiatkowska Alicja z Tarnowskich Gór
123. Lecyk Adam z Trzebnicy
124. Lecyk Barbara z Sośnicy
125. Lecyk Janusz z Sosnowca
126. Lecyk Józef z Trzebnicy
127. Lecyk Stanisław z Brochocimia
128. Lecyk Stanisława z Brochocimia
129. Lecyk Wanda z Brochocimia
130. Lecyk Zygmunt
131. Leśniak Antonina z d. Ryglowska z Wrocławia
132. Leśniak Stanisław z Wrocławia
133. Lichota Jadwiga z Wrocławia
134. Lichwa Małgorzata z Sośnicy
135. Lisowski Karol
136. Lisowski Zbigniew z Lubania
137. Lubińska Anna z Żurawicy
138. Łakomski Tadeusz z Sośnicy
139. Łamasz Antonina z d. Hołub z Walawy
140. Łamasz Antonina z Pęgowa
141. Łamasz Henryka z Sośnicy