powrót do pierwszej strony

                                                                         Ciekawostki  związane z Czyszkami

 

 

Pomnik w Walawie / przemyskie/ upamiętniający wygnanie mieszkańców z Czyszek i innych miejscowości przez wojska sowieckie.

 

 

 

 

 

 

Pomnik Andrzeja zm.1948 i Michaliny Lisowskich zm. w 1950 r. na cmentarzu w Obornikach Śląskich. Pomnik przywieziony z Czyszek. Zdj. Andrzej i Michalina Lisowscy.

 

 

 

 

 

 

 Rok 1952. Byli mieszkańcy Czyszek a obecnie Borkowic k.Trzebnicy podczas poświęcenia krzyża w Borkowicach koło wąwozu. Rozpoznano: Reginę Bartosiewicz z córką Janiną na ręku i p. Marszałka - pierwszy od lewej w tyle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 1981 r. Ostatni wikary z parafii Czyszeckiej O. Augustyn Aureli z rodziną na prywatnej audiencji u Papieża Jana Pawła II.    Zdj. Ze zbiorów Władysławy Augustyn  siostry o. Aurelego

 

 

 

 

 

Walawa 16.08.2005 r. godz. 18.oo. Podczas wizyty w Walawie autor odnalazł w tutejszym kościele 2 ornaty przywiezione z Czyszek przez ks. Augustyna Aurelego w 1945 r. Na prośbę autora tutejszy proboszcz ks. Stanisław Tokarz odprawił mszę św. w jednym z nich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka o Czyszkach wydana w roku 1920 przez Towarzystwo Czyszeckie napisana przez dr. Antoniego Prochaskę adiunkta w Lwowskim Archiwum Krajowym Akt Grodzkich i Ziemskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka napisana przez dowódcę AK  "Drażę"  stacjonującego w Czyszkach zawierająca opisy działań oddziałów AK w okręgu lwowskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka napisana przez prof. dr inż. Jerzego Węgierskiego ps "Antek" dowódcy plutonu AK  w Czyszkach.  Autor kilku książek o AK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy 

 

Podpisy pięciu nauczycieli na świadectwie szkoły podstawowej

 

 

 

Stefania Niżankowska - nauczyciel w szkole powszechnej w Czyszkach

 

Paulina Konaszewiczowa - nauczyciel w szkole powszechnej w Czyszkach

 

 

 

Marceli Trusch - kierownik szkoły w Czyszkach 1939 r.

 

 

Bogumiła Miłoszewska - nauczyciel w szkole powszechnej w Czyszkach 1943

 

 

Leon Krupa - wójt gminy Czyszki   1943 r.

 

Maria Łapka - nauczyciel w szkole powszechnej w Czyszkach 1943

 

 

Ks. Zygmunt Tomczykowski - przełożony Konwentu OO. Franciszkanów we Lwowie.

 

Św. O.Maksymilian Maria Kolbe  wielokrotnie odwiedzał Czyszki, odprawiał tam msze św. ,prowadził rekolekcje.

 

 

Ks. Wincenty Filar - ksiądz w parafii Czyszki 1867

 

Ks. Władysław Mach - ksiądz w parafii Czyszki  1856

 

Ks. Sylwester Pyznar - ksiądz w parafii Czyszki 1917

 

Ks. Remigiusz Huppenhal - ksiądz w parafii Czyszki 1920

 

Ks. Ludwik Pachowicz - ksiądz w parafii Czyszki 1904

 

 

Ks. Karol Olbrycht - ksiądz w parafii Czyszki  1923

 

 

Ks. Inocenty Guz - ksiądz w parafii Czyszki 1930  /błogosławiony/

 

Ks. Czubryk - prowincjał oo. franciszkanów we Lwowie

 

 

 

Ks. Cyprian Sułkowski - ksiądz w parafii Czyszki  1834

 

 

 

Ks. Egidy Domarazek - ksiądz w parafii Czyszki 1924

 

Ks. Bonigny Chmura - ksiądz w parafii Czyszki  1905

 

Dragan M. Sotirović  ur. w Serbii. Major armii polskiej ps. "Draża" - dowódca 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK w okręgu lwowskim.     1944-45

 

Agnieszka Karzyńska - nauczyciel w szkole powszechnej w Czyszkach

 

Helena Kostkiewiczówna - nauczyciel w szkole powszechnej w Czyszkach

 

 

Ks. Wiktor Turek - proboszcz parafii w parafii Czyszki  do 1939

 

Ks. Aureli Augustyn - ostatni wikary w parafii Czyszki  od 1939 -1945 r. Uratował wiele rzeczy kościelnych jak i dokumentów.

 

 

Pieczęcie

 

 

Zwierzchność gminy Czyszki 1896

 

 

 

Zarząd Szkoły Powszechnej w Czyszkach 1917

 

 

 

 

Zarząd Obszaru Dworskiego w Czyszkach Konwentu oo. Franciszkanów we Lwowie 1930

 

 

 

Parafia Czyszki  1896

 

 

 

Zarząd Szkoły Ludowej cztero klasowej w Czyszkach 1916

 

 

 

Konwent oo. Franciszkanów we Lwowie  który był właścicielem majątku w Czyszkach. Pieczęciami tymi potwierdzano akty kupna-sprzedaży ziemi przez mieszkańców Czyszek. Sprzedaż ziemi przez Konwent była dość częsta

 

 

                      1933 r.                                              1926 r.

 

Sklep Kółka Rolniczego w Czyszkach  1939

 

 

Cesarsko Królewski Urząd Ksiąg Gruntowych w Winnikach  1894. Stemplowano dekrety dziedzictwa i masy spadkowej prawa ksiąg gruntowych

 

 

 

Szkoła Powszechna  III stopnia w Czyszkach  1939  i znaczek składkowy na budowę szkół

 

 

 

Urząd Gminy Czyszki  1925

 

 

Szkoła Powszechna 5 klasowa w Czyszkach  1933

 

 

 

 

Sąd Grodzki w Winnikach  1939

 

 

 

 

 Polska Publiczna Szkoła Powszechna w Czyszkach  1943. Pieczęć dwujęzyczna w okresie okupacji niemieckiej.

 

 

 

Ukraiński Posterunek Policji w Czyszkach 1944 r. Dwujęzyczna pieczęć z czasów okupacji niemieckiej kiedy ukraińcy byli  sprzymierzeni z niemcami

 

 

Pieczęć Ukraińska z 1945 r. którą potwierdzano spis mienia wywożonego przez uciekających mieszkańców Czyszek

 

 

 

 

                    Pieczęć Rady Szkoły Miejscowej w Czyszkach  przywieziony do Polski przez Antoniego Derkacza w 1945 r.

                    Obecnie w posiadaniu Antoniego Łamasza z Wyszatyc.

 

 

 

powrót do pierwszej strony